COOL Running #วิ่งเอาลุค | COOLfahrenheit    

แจ้งคืนเงิน *กรณีไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้กับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากการปิดรับสมัครอย่างน้อย 30 วัน
โดยสามารถแจ้งเอกสารการโอนเงิน , หน้า Book Bank , หมายเลขการลงทะเบียน และชื่อ-นามสกุล
ไปที่อีเมล์ webmaster@coolism.net

Close