ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
หมอเจี๊ยบช่วยแนะนำอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหน่อยได้มั้ยคะ?

หมอเจี๊ยบช่วยแนะนำอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหน่อยได้มั้ยคะ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 16 วินาที

หมอเจี๊ยบช่วยแนะนำอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหน่อยได้มั้ยคะ?

-

หมอเจี๊ยบ: เมื่อร่างกายของเราอ่อนแอ กลัวจะป่วยง่าย หลายคนก็จะคิดว่าเราภูมิต้านทานต่ำหรือเปล่า แต่ เราสามารถสร้ างภูมิคุ้ มกั นเพิ่ มได้ ด้ วยการดูแลสุขภาพ ออกกำลั งกายสม่ ำเสมอและเสริมด้ วยการกินอาหารค่ ะ อย่ างแรกเลยเจี๊ ยบแนะนำเป็ นปลาทะเล อย่ างแซลมอน ทูน่ า ซาร์ ดีน ที่ อุดมไปด้ วยกรดไขมั นดี ซึ่ งไปช่ วยให้ เซลล์ เม็ ดเลือดขาวทำงานได้ ดีขึ้ น หรือจะเป็ นธั ญพืชต่ างๆ เช่ น อั ลแมนด์ ถั่ วแระ เมล็ ดปอ ถั่ ววอลนั ท ที่ มีประโยชน์ ไม่ แพ้ ปลาเลยค่ ะ และพวกผลไม้ ตระกูลเบอร์ รี่ ที่ มีวิตามินซีสูง อีกทั้ งยั งช่ วยต้ านอนุมูลอิสระ
และสารอาหารที่ มีประโยชน์ อีกเยอะแยะมากเลยค่ ะ
หรือจะเลือกบริโภคผลไม้ ที่ ให้ คุณค่ าทางโภชนาการสูง อย่ าง Super Fruit มาทานเสริมได้ นะคะ
อย่ าง ผลคามูคามู เนี่ ย มีผลวิจั ยต่ างประเทศออกมาพูดเป็ นเสียงเดียวกั น เรื่ องปริมาณวิตามินซีที่ มีสูงมากเมื่ อเทียบกั บผลไม้ อื่ นๆเลยนะคะ ให้ วิตามินมากกว่ าถึง 100 เท่ า นอกจากมีวิตามินซีที่ สูงแล้ ว
ที่ สำคั ญยั งได้ ประโยชน์ ช่ วยเสริมสร้ างสารต้ านอนุมูลอิสระ ที่ ช่ วยเพิ่ มภูมิคุ้ มกั นให้ กั บร่ างกายอีกด้ วยค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -