ตะกร้าของฉัน

ยังไม่มีรายการสินค้าในตะกร้า

ราคาสินค้า

฿ 0
coolsim
coolsim
Podcast
Live Streaming
Content
Playlist
LIVE -
share
ติดโควิด 19 แล้วต้องติดต่อหน่วยงานไหน ยังไงบ้างคะหมอเจี๊ยบ?

ติดโควิด 19 แล้วต้องติดต่อหน่วยงานไหน ยังไงบ้างคะหมอเจี๊ยบ?

COOL Clinic

1 ก.ย. 256401 นาที 02 วินาที

ติดโควิด 19 แล้วต้องติดต่อหน่วยงานไหน ยังไงบ้างคะหมอเจี๊ยบ?

-

หมอเจี๊ยบ: ถ้าใครที่ป่วยเป็นโควิด 19 สามารถติดต่อกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องได้นะคะ เช่น โทรไปที่ 1669 สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอดไลน์ไอดี @sabaideebot และสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิเคชั น EMS 1669 เพื่ อใช้ เป็ นช่ องทางเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินได้ หรือโทรสอบถามเกี่ ยวกั บสิทธิประโยชน์ ประกั นสั งคมได้ ตลอด 24 ชั่ วโมงที่ เบอร์ 1506 สายด่ วนประกั นสั งคมก็ ได้ ค่ ะ หรือจะติดต่ อไปยั งหน่ วยงานในเพจต่ างๆบน facebook เพื่ อให้ ช่ วยประสานหาเตียงผู้ ป่ วย ก็ ลองเข้ าไปที่ เพจหมอแล็ บแพนด้ า,
เพจเส้ นด้ าย และเพจเราต้ องรอด
และยั งมีโครงการที่ เจี๊ ยบทำอยู่ ชื่ อว่ า Let’ s be heroes Foundation
สามารถช่ วยบริจาคสิ่ งของจำเป็ นต่ างๆให้ กั บผู้ ป่ วยกั นได้ ด้ วยค่ ะ

Next song | -
-
Next song | -