AirAsia Seat Happening #นั่งชิดติดปีกเที่ยว ควงคู่บินไปเที่ยวภูเก็ต | COOLfahrenheit 

รายชื่อ 15 คู่ผู้โชคดี จาก กิจกรรม
AirAsia Seat Happening #นั่งชิดติดปีกเที่ยว

1. Nisarat Boonma
2. จันทราภรณ์ โตบารมีกุล
3. ประนิดา สิมัยนาม
4. จิดาภา จงโชตินนท์
5. ชุมพล ขันทอง
6. ณัฐริกา ปิติ
7. สุมิตรา มะหะมาน
8. มัณฑนา ทับทิม
9. ชัญญ์ชนพร เสขระวิสุทธิ์
10. สุรนุช วนสุวานิช
11. ศุภัทรานุช วงศ์เขื่อนแก้ว
12. ชนัญญ์นที สุขบัว
13. เก่งศึก สิงหไกรลาศ
14. ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์
15. อชิรญา ปักษา

** ผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากทีมงาน **